Hur går det till?


Du tar kontakt med mig och vi har ett öppet samtal kring de frågor du har om coaching. Kommer du fram till att coaching är rätt verktyg i din situation så går vi vidare.


Tillsammans utformar vi en coachöverenskommelse som bland annat innehåller antal samtal, var du önskar vara efter dessa, våra respektive ansvarsområden, pris och hur våra samtal sker. Jag coachar både via telefon, digitalt och genom fysiska träffar.


Under coachingen ställer jag frågor men ibland får du också jobba med övningar och en mycket viktig del är arbetet du gör mellan samtalen.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna