Vad är Coaching


Jag brukar säga att ett coachsamtal är ett förstärkt samtal med dig själv där coachen har de tekniker som krävs för att du ska ta dig vidare i din process.


Du som klient har ett behov av förändring och är öppen för och nyfiken på att gå in i en utvecklingsprocess. I coachingen identifierar vi och utgår från ditt nuläge och processen tar oss mot ditt önskeläge. Klienten tar ansvar för att processen fortskrider mellan samtalen. Det är här du tar de steg du under coachsamtalet beslutat att ta och den verkliga förändringen sker.


Coachen är värderingsfri och har inga åsikter om dig som person, ditt coachämne eller det du säger under samtalet. Coachen är inte rådgivaren, handledaren, terapeuten eller mentorn. Jag som coach är däremot genuint intresserad av dig. Jag lyssnar, ställer kraftfulla frågor och har en rak kommunikation som skapar självreflektion, ger insikter och gör att vägen blir tydligare för dig. Under samtalets gång är det jag som tar ansvar för att processen går framåt och att du successivt kommer närmare ditt önskeläge.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna